Försäkringscentralen – Trygghet för oss alla

Försäkringscentralen är ett kompetenscentrum och en sammanslutning som erbjuder trygghet genom fyra försäkringsslag. Den utgörs av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Centralen verkar inom området för lagstadgade försäkringar och ersättningar samt planerar, samordnar och verkställer sina medlemsbolags samarbete och internationella åtaganden.

Liikennevakuutuskeskus
Potilasvakuutuskeskus
Ympäristövakuutuskeskus
Lääkevahinkovakuutuspooli